דבר

"החיים, זוהי המלאכה שברצוני ללמדו…

  הוא יהיה קודם כל אדם, כל שאדם צריך להיות"

                                                            רוסו (אמיל)

משפחות ואורחים יקרים,

המודל המנחה את בית הספר הוא מודל "איכות החיים" המדגיש את צרכיו של היחיד כגורם מרכזי ואת זכותם של בעלי הצרכים המיוחדים לקבל את המענה המתאים ביותר לצרכיהם. כך גם אנו, בבי"ס הנרייטה סאלד, מציבים את התלמיד ואישיותו השלמה  במרכז העשייה החינוכית מתוך אמונה  בהיותו בעל תכונות ייחודיות, ביכולתו להתפתח ולהגיע להישגים לימודיים, לכוון את חייו ולהשתלב בקהילה באופן משמעותי.

אנו שואפים לפתח בצורה מרבית כל תלמיד, לטפח את נטיותיו וכישוריו האישיים ולקדם את סיכוייו להשתלב בחברה בהצלחה.  מטרתנו לסייע לו לפתח את אישיותו האוטונומית ואת יכולתו לבחור בחירות התורמות לאיכות חייו, להעצים את תחושת  המסוגלות שלו, לבסס קשרים חברתיים משמעותיים, ולהגביר את שביעות רצונו מחייו.

החינוך והטיפול בתלמידי בית הספר מבוססים על כבוד הדדי, על דיאלוג והידברות. התהליך החינוכי  מעודד את התלמיד להביע את שאיפותיו והעדפותיו, מכוונו לגבש סדרי עדיפויות ערכיים ולהיות שותף בקבלת החלטות הנוגעות לחייו.  התהליך מתקיים בסביבה לימודית מאתגרת ותומכת, המספקת תמיכה רב-ממדית של אנשי מקצוע, הזדמנויות למידה אותנטיות ותנאים המאפשרים לתלמיד ליישם את בחירותיו האישיות, לפעול בנחישות עצמית  ולממש את עצמו.

בית הספר מעודד מעורבות פעילה של המשפחה בתהליכים החינוכיים בראותו את המשפחה שותפה מרכזית בתהליך חינוכו של התלמיד לחיים עצמאיים ואוטונומיים.  אנו מאמינים כי ההתאמה בין המשפחה לבין בית הספר נחוצה ליצירת תחושת איזון סובייקטיבית של התלמיד בין אמונותיו, דעותיו ותפיסת עולמו ובין התנאים הסביבתיים שלו .

בית ספר פועל למען חיזוק הקשר והשותפות עם גורמים בקהילה תוך התמקדות והשפעה על טיפוח סביבה נקייה ובריאה. נמצא כי השתלבות בקהילה כבר בגיל הצעיר תורמת להתפתחות כישורים חברתיים ואישיים ותסייע לתלמיד להשתלב בעתיד להשתלב באופן פרואקטיבי במסגרות המתאימות לו. אגב תהליך זה אנו פועלים ליצירת שינוי ביחס החברה כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים.

בברכה חמה,

        דפנה רם, מנהלת בי"ס

הגדרות כלליות כניסה למערכת