יום ילק"מ

משטרת ישראל ארגנה יום פעילות מיוחד עבור תלמידי העיר .

הגדרות כלליות כניסה למערכת