טיול סובב כינרת כיתות ו-ח

טיול לגני הנדיב כיתה ג

ביקור בחווה החקלאית גן כרמית

טיול לנחל השופט וחוות עמק השלום כיתות ב

הגדרות כלליות כניסה למערכת