יום המורה מוועד הורים בית הספר

מבקשת להודות בשם כולנו לוועד ההורים ולכל ההורים המקסימים שחשבו עלינו היום,
חיממו את ליבנו באור גדול, באהבה ובחיוך
ומילאו את ביטננו בכל טוב!

שנמשיך לצעוד יחד בדרך משותפת, בראיית הטוב ובעשייה משמעותית עבור תלמידינו היקרים

🙏🏻❤️🌸🥰

מאיה הרשקוביץ – מנהלת בית הספר והצוות 

הגדרות כלליות כניסה למערכת