מפגש ראשון - פעילות עם המכון הביולוגי

היום התקיים המפגש הראשון עם מדריכת המכון הביולוגי בחיפה.

הפעילות התקיימה עבור תלמידי כיתות ו' בגן האקולוגי של בית הספר.

התלמידים עשו פעילות חקר של הטבע זיהו משפחות של צמחים חומרים ומצאו את העכבות שבני האדם ובעלי החיים משאירים בטבע.

זהו תחילתו של קשר רציף לאורך השנה עם המכון הביולוגי כאשר צפויים לתלמידינו הבוגרים ו-ח מפגשים נוספים גם אצלנו בבית הספר וגם במכון הביולוגי. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת