בית ספר ירוק מתמיד

בית ספר "הנרייטה סאלד" הוסמך כבית ספר ירוק מתמיד. בבית הספר פועלות תוכניות רבות העוסקות בשמירה על הסביבה הן בתוך בית הספר והן בקהילה הסובבת:

-תוכנית לימודים בית ספרית בנושא קיימות ואיכות הסביבה שנבנתה על בסיס תוכנית לימודים של החינוך הרגיל.

– פעילות ניקיון וטיפוח האנדרטה לזכר הנופלים בקרית אליעזר. תלמידי כיתות ד' בבית הספר יוצאים אחת לשבוע לנקות את סביבת האנדרטה.

– בבית הספר הוקם גן אקולוגי ע"י מפעלים וארגונים מהקהילה הסובבת בו פועלים תלמידים, הורים  ומתנדבים בהנחיית מורים מהחווה החקלאית "גן כרמית". התלמידים עובדים בגן ונהנים מתוצרתו. התלמידים התקינו בגן מתקני האכלה לציפורים שמבקרות אותנו מידי שנה.

– ימי שיא ירוקים :  יום הניקיון הלאומי ויום הניקיון הבינלאומי.

– השתתפות בפעילויות ותחרויות ארציות: צילום ציפורים , ספירת הציפורים הגדולה.

– ימי שיא העוסקים בנושאים סביבתיים: חיסכון במים ומיחזור.

-בית הספר זכה בתחרות ארצית של המועצה הישראלית לבניה ירוקה, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה במקום ראשון ובציון לשבח. במסגרת הזכייה הוקם  גן עומד על גבי קיר ירוק אקוסטי שמטרתו לחסום את הרעש והזיהום המגיעים מהכביש הראשי הגובל בבית הספר.

הגדרות כלליות כניסה למערכת