בית ספר מקדם מקדם בריאות מתמיד

בית ספר " הנרייטה סאלד" הוכר כבית ספר מקדם בריאות מתמיד, השם דגש על קידום אורח חיים בריא ושמירה על איכות חיים.

צוות בית הספר פיתח תוכנית לימודים המשלבת את קידום נושא הבריאות בהוויה החינוכית, החברתית- קהילתית והערכית.

מטרתה של התוכנית לשנות ולהיטיב את הרגלי התזונה והפעילות הגופנית בקרב התלמידים, להקנות ידע, מיומנויות והרגלים לשמירה על תזונה בריאה , הגיינה אישית סביבה נקיה ומניעת מחלות וסכנות.

לתוכנית שותפים גם ההורים וצוות בית הספר.

מובילי הבריאות בבית הספר הצליחו להשפיע על שינוי הרגלים בביתם, על שינוי תפריטים בחגיגות ימי הולדת , בחגיגות בית ספריות, בחדר מורים, וממשיכים להשפיע בקהילה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת