ממרחק למרחב משותף

המודל מזמן שיתוף פעולה בין שונים, קבלת האחר ולמידה משותפת בה כולם יוצאים נשכרים.
במפגשים, הממוסדים במנגנונים הארגוניים, משתתפים כולם תוך שמירת ייחודיותו של כל שותף,
טיפוחו והעצמתו.

מרחבי למידה משותפים לתלמידי החינוך המיוחד ותלמידים מהחינוך הרגיל, מובנים במערכת שעות
שבועית, פורצי זמן גיל ומקום, המעודדים אינטראקציה ולמידה. למרחבים מתלווה שיח בכיתות האם,
בו מתרגלים כישורי התמודדות המתבססים על הצלחות ואתגרים שהתרחשו במפגשים עפ"י מודל ממ"ש. המודל מכין את התלמידים להתמודדות במצבים חברתיים משתנים.

המלצות לקריאה נוספת:

הגדרות כלליות כניסה למערכת