שירותים הניתנים בביה"ס

טיפול בפרט: יועצת, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, 2 רופאות נירופדיאטריות.

טיפול סנסומוטורי: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בחדר סנוזלן, קבוצת רכיבה על אופניים.

טיפול רגשי: תרפיה בעזרת בעלי חיים, תרפיה באומנות, תרפיה בתנועה, תרפיה במוסיקה, תרפיה בדרמה, ניתוח התנהגות ישומי.

טיפוח שפה: קלינאית תקשורת, קבוצת תיאטרון, קבוצת כתיבת שירים.

מערך תמיכה: קבוצת הורים בהנחיית היועצת והעו"ס.

העשרה: נבחרת כדורגל, נבחרת טניס, לימוד שחייה, תוכנית בר/בת מצווה לילד המיוחד, אתגרים, לימודי ימאות במרכז הימי, חווה חקלאית, טיולים, של"ח, תוכנית קדמה עם התזמורת הסימפונית של חיפה.

פנאיתנועות נוער, גן הילד, חונכות ופעולות תרבות. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת