יום זה"ב

ב19.5 ציינו את יום זהירות בדרכים בבית הספר בפעילויות שונות: הצגנו בכיתות סרטונים שונים המלמדים חצייה בטוחה, משחק בטוח ונסיעה בטוחה אותם צילמו התלמידים.

לאחר צפייה בסרטונים ניהלנו שיח כיתתי על כך, שיחקנו במשחק קהוט וגייטאפ ולבסוף הכנו יצירות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת