מתחילים את שנה"ל תשפ"א

הגדרות כלליות כניסה למערכת