יום שיא שבוע זה"ב

את שבוע זהירות בדרכים ציינו בבית הספר במגוון פעילויות שונות המשלבות חשיבה ויצירה.

הנושא השנתי שנבחר ע"י אגף זה"ב הוא "מהירות", נושא החשוב ברמה הלאומית וברמה האישית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת