יום ירושלים

השנה חגגנו את יום ירושלים  ברחבת בית הספר בהתאם להנחיות הקורונה.

התלמידים הכינו משאלות מיוחדות ותלו אותם על הכותל הבית ספרי. 

בנוסף תלמידי המקהלה שרו שירים מיוחדים וקבוצת הריקוד של בית הספר הכינה ריקוד מיוחד ליום זה.

התלמידים והצוות התרגשו להיפגש ולחגוג ביחד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת