שיתופי פעולה בתקופת הקורונה

בית הספר "בית יהושע" ובית ספרנו קיימו מפגש זום משותף.
זו הייתה הזדמנות להכיר את התלמידים ולשתף את הרגשות בעקבות עידן הקורונה.
התלמידים שמחו לראות את התלמידים מבתי הספר אחרים ולראות שהרגשות שעלו משותפים לכולם. 
תודה רבה למורה אולגה וולצינגר ולמורה אולגה חיימו!

הגדרות כלליות כניסה למערכת