סיור הכיתות ו' בגן החיות הלימודי בחיפה

כחלק מהמפגשים המתוכננים עם המכון ביולוגי תלמידי כיתות ו' הגיעו לגן החיות הלימודי בחיפה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת