מחזור מעיסת נייר

מחזור נייר-עיסת נייר – יצירה: ציפורים. שיעור בשטח פתוח (בגן האקולוגי). כיתה ו2

הגדרות כלליות כניסה למערכת