פעילות משותפת עם תלמידי בי"ס אסיף ממשגב בשיתוף ובתרומת עמותת תיקון עולם

הגדרות כלליות כניסה למערכת