כיתה ב'1- סרטון על חברות

תלמידי כיתה ב'1 למדו על משחק משותף והחשיבות בשיתוף חברים- כוחה של קבוצה.

בהפסקה הכינו ביחד סרטון על החשיבות בשיתוף כל החברים במשחק.

הגדרות כלליות כניסה למערכת